субота, 12 грудня 2015 р.

Про підсумки роботи конференції

МАТЕРІАЛИ 
V МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Україна на шляху до реформ: політико-правові проблеми сучасності»
8 грудня 2015 року - м. Івано-Франківськ

Мета конференції: науково-комунікативний захід проводиться з метою  комплексного наукового дослідження політико-правових проблем сучасності в умовах реформування.

Напрями роботи конференції:

Тематичний напрям 1. Актуальні проблеми державного управління
Аракелова Інна Олександрівна
САМООРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИЙ МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ВИМУШЕНОЇ БІЗНЕС МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Тематичний напрям 2. Менеджмент. Маркетинг. Логістика
Чубинець О.В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ КООПЕРАТИВАМИ

Шулла Роман Степанович, Попик Мар’яна Михайлівна,
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ КОНТРОЛІНГУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО АДАПТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ

Тематичний напрям 3 . Організація соціальної роботи в умовах реформування
Борисова Юлія Володимирівна,
ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 Тематичний напрям 4. Мовна політика в Україні та за кордоном
Ляшенко Тетяна Михайлівна,
МОВНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОАОЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ


Матеріали конференції опубліковано у науковому журналі з питань права, економіки та державного управління  “Західноукраїнський науковий вісник (ISSN 2311-018X) Вип.3/2015